Διοικητικό Συμβούλιο

 

   Δημήτρης Μαρκάτος – Πρόεδρος Δ.Σ.

 • Δικηγόρος, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης

  Κώστας Κούτσης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ

 • Βιολόγος – Ιχθυολόγος, MBA, M.Sc. Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση

  Μαρία Σωτηράκου – Έφορος Δραστηριοτήτων

 • Φυσικός, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, Ε.Μ.Π.

  Σάββας Χατζηνικολάου – Γενικός Γραμματέας

 • Υδροβιολόγος – Ιχθυολόγος, M.Sc.

  Γιώργος Κοντόπουλος  – Ταμίας

 • Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, M.Sc., MBA