Κώστας Κούτσης

Κώστας Κούτσης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Βιολόγος - ιχθυολόγος, μέλος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από 03/1995 (Α.Μ. 5-00333).

Αριστούχος απόφοιτος της Βιολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Σόφιας, με M.Sc. στην ιχθυολογία (1992), κάτοχος M.Sc. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το ALBA (2002) και M.Sc. στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015).

Υψηλόβαθμο στέλεχος στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών επί 15ετία (1995-2009), στην ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου «Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», με σφαιρική εμπειρία και γνώση του αντικειμένου. Από το 2009 στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας, συνδυάζοντας πλέον μοναδικά την εμπειρία του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.