«Η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων Πάρκων είναι πάρκα στα χαρτιά!» λέει πρόσφατο report της OCEANA

Διαβάστε πρόσφατη μελέτη της διεθνούς ΜΚΟ για την προστασία των θαλασσών “OCEANA” που αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων Πάρκων (Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών) είναι «πάρκα στα χαρτιά», χωρίς λειτουργούντες φορείς διαχείρισης και χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική προστασία του θαλάσσιου …..

Read More