Σχολιασμός για χωροθέτηση ΚΠ

Διαβάστε το άρθρο/σχολιασμό του προέδρου του Τριαιναστέρα, δικηγόρου Δ. Μαρκάτου, σχετικά με την υποχρεωτική απόσταση των ΚΠ από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, που δημοσιεύτηκε στο νομικό επιστημονικό περιοδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ (14/10/ 2014).