Συνέδριο MedCoast

Διαβάστε (σε ελληνική μετάφραση) την επιστημονική εργασία που παρουσίασε η Ένωσή μας στο 10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – MEDCOAST 2011, σχετικά με τις κοινωνικά βιώσιμες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (SoS MPAs) και δημοσιεύτηκε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Συνεδρίου (25/10/2011).