Πρόταση Σχεδίου Νόμου

Η Ένωσή μας κατέθεσε στο ΥΠΠΟΑ πρόταση σχεδίου νόμου μαζί με αιτιολογική έκθεση για την κατάργηση της υποχρεωτικής απόστασης 3 ν.μ. των ΚΠ από ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και της συνοδείας των επισκεπτών-δυτών σε ΕΕΑΧ από δύτες αρχαιοφύλακες ή αρχαιολόγους (Φεβρουάριος, 2016).