Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ΔΣ του Τριαναστέρα μέλη του Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Τριαιναστέρα, δικηγόρος Δ. Μαρκάτος, ορίστηκε Πρόεδρος του πρόσφατα θεσμοθετηθέντος με τον Ν.4688/2020 Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού, ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ιχθυολόγος Κ. Κούτσης, ως στέλεχος της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ορίστηκε ως αναπληρωτής εκπρόσωπος του συγκεκριμένου Υπουργείου. Δείτε εδώ την σχετική Υπουργική Απόφαση.