«Η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων Πάρκων είναι πάρκα στα χαρτιά!» λέει πρόσφατο report της OCEANA

Διαβάστε πρόσφατη μελέτη της διεθνούς ΜΚΟ για την προστασία των θαλασσών “OCEANA” που αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων Πάρκων (Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών) είναι «πάρκα στα χαρτιά», χωρίς λειτουργούντες φορείς διαχείρισης και χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κατάσταση που έχει προ πολλού επισημανθεί με πραγματικές διαπιστώσεις και επιστημονικές παραπομπές απο τους επιστήμονες του Τριαιναστέρα, (βλ. αρθρογραφία μας).