Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι: Στην Ιταλία, χωρίς τυμπανοκρουσίες, έχουν ήδη γίνει και λειτουργούν. Στην Ελλάδα;

Διαβάστε μια άκρως ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με το άνοιγμα για καταδύσεις αναψυχής των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων Pozzuoli και Baiae της Ιταλίας και τα ευεργετικά αποτελέσματα που η κίνηση αυτή έχει επιφέρει, τόσο ως προς την αποδοτικότητα της προστασίας της Ιταλικής ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ως προς την άνθιση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.