Γίνε Μέλος

Α Ι Τ Η Σ Η

Για την εγγραφή νέου δόκιμου μέλους στην
Ένωση Φίλων Καταδυτικών Πάρκων
«ΤΡΙΑΙΝΑΣΤΗΡ»

(Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Διεύθυνση:
Πόλη: Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Email:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Επάγγελμα/Ιδιότητα:

(Β) ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Ζητώ την εγγραφή μου ως δόκιμου μέλους στην Ένωση Φίλων Καταδυτικών Πάρκων «ΤΡΙΑΙΝΑΣΤΗΡ».
Πρόσθετες Πληροφορίες για μένα και την σχέση μου με τους σκοπούς της Ένωσης (προαιρετικά):

Ημερομηνία:

Σημειώσεις: 1) Η εγγραφή του μέλους γίνεται με απλή αποστολή της αίτησης ηλεκτρονικά, χωρίς ευθύνη της Ένωσης.