Εμπλοκή ιδιωτικού τομέα στην περιβαλλοντική προστασία

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN), η περιβαλλοντική Οργάνωση Nature Conservancy, το διάσημο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Cornell, και η Ελβετική τράπεζα Credit Suisse, συνασπίζονται για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην προστασία του περιβάλλοντος και άντληση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ύψους 200-300 δισεκατομμυρίων δολλαρίων!!! Διαβάστε το σχετικό Statement of Intent (2/9/2016).