Διεθνές Συνέδριο “Dive in Blue Growth”

 

Διαβάστε (σε ελληνική μετάφραση) την εργασία που παρουσίασε η Ένωσή μας στο Διεθνές Συνέδριο Management of Accessible Underwater, Cultural and Natural Heritage Sites: “Dive in Blue Growth” που διεξήχθη στο Μουσείο της Ακρόπολης από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2019 και δημοσιεύτηκε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Συνεδρίου.