Δημήτρης Μαρκάτος

Δημήτρης Μαρκάτος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δικηγόρος στον Δ.Σ.Α. από 9/1982, (Α.Μ. 9903), παρ’ Αρείω Πάγω από το 1990. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980) καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του ίδιου Πανεπιστημίου (1990), παρακολούθηση διαλέξεων Πολιτικής Δικονομίας στο Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (1982-1987).

Ιδρυτής, νόμιμος εκπρόσωπος και βασικός εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Αθηνών «Δ. Μαρκάτος & Συνεργάτες», με αριθμό μητρώου εταιρειών Δ.Σ.Α. 1. Εμπλοκή κυρίως σε θέματα αστικού, ιδίως εμπράγματου, και εμπορικού δικαίου. Εκτενής ενασχόληση και εξειδίκευση σε ειδικά δίκαια ακινήτων, (πολεοδομικό, δασικό, αρχαιότητες, αιγιαλός/παραλία). Ειδίκευση και εκτεταμένο νομοθετικό έργο στο Δίκαιο των Καταδύσεων.