Ανάλυση κόστους-οφέλους

Διαβάστε την πρώτη, του είδους της, Ανάλυση Κόστους-Οφέλους επενδυτικού σχεδίου δημιουργίας Καταδυτικού Πάρκου, που εκπονήθηκε από τον αντιπρόεδρο του Τριαιναστέρα, βιολόγο-ιχθυολόγο Κ. Κούτση και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μάρτιος, 2015).