Έναρξη συνεργασίας για την αναβίωση του κόκκινου κοραλλιού

Ο Τριαιναστέρας σε συνεργασία με τον Ελβετικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό “Coralive.org“, που δραστηριοποιείται ενεργά στην ανασύσταση και προστασία των κοραλλιογενών υφάλων διεθνώς, και με την καινοτόμο Ελληνική αγροτουριστική επιχείρηση “Blunatura” και το καταδυτικό κέντρο “Blutopia” ξεκίνησαν τον Αύγουστο 2016 κοινή δράση με στόχο την αναβίωση και σωτηρία του απειλούμενου με εξαφάνιση κόκκινου κοραλλιού της Μεσογείου (Corallium rubrum).
Η δράση αφορά την διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της εξαιρετικά επιτυχημένης σε τροπικά είδη κοραλλιού τεχνικής “συσσώρευσης ανόργανων αλάτων” για την αναβίωση και επιστροφή των αποικιών του κόκκινου κοραλλιού στις ρηχές ζώνες των θαλασσών μας (15/9/2016).